1.4. TrackManager installeren

Na de eventuele installatie van Microsoft SQL Server 2012 en Microsoft .Net Framework 4.5 (zie 1.2. Downloaden en installatie van SQL Server en 1.3. Downloaden van het Setup-bestand) gaat de installatie van TrackManager automatisch verder. U ziet dan het volgende venster.

Klik op [Install] om de installatie te starten. TrackManager zal zichzelf installeren. De installatie is gebruiker-specifiek en moet per gebruiker van uw PC vastgesteld worden.

Tijdens de installatie ziet u het volgende venster.

Zodra de installatie is voltooid start TrackManager op en zoekt naar het licentienummer. Het kan enige tijd in beslag nemen voordat het volgende venster verschijnt.

Klik op [OK] en het licentievenster zal verschijnen.

Vul hier uw licentiegegevens in. Indien u die niet heeft kunt u een demonstratie licentiecode aanvragen via onze website. Die code ziet er als volgt uit (dit is een voorbeeldcode, vul uw eigen code in die hier op lijkt).

Als u uw code heeft ingevuld, klikt u op [Save] om de licentiecode vast te leggen. Als de code correct kan worden gevalideerd en vastgelegd verschijnt het volgende scherm.

Zodra de code is verlopen zal TrackManager om een nieuwe code vragen. Vervolgens zoekt TrackManager naar de (SQL Server) database. Aangezien TrackManager de eerste keer niet weet waar die staat of de database nog niet bestaat zal het volgende scherm verschijnen.

Klik hier op [OK] waarna het database configuratiescherm verschijnt.

Dit scherm wordt automatisch gevuld met de standaard waarden. TrackManager gaat er van uit dat u een lokale SQL Server installatie heeft met de standaard naam. Indien uw database op een andere server moet staan, kunt u dat hier aanpassen. Indien de database nog niet bestaat, vult u eerst de velden correct in en klikt dan op [Create Database]. De database wordt dan aangemaakt met de gegevens zoals ze in de velden staan ingevuld.

Klik op de knop [Save Settings] om de naam en lokatie van uw database vast te leggen zodat bij de volgende start van TrackManager deze gevonden kan worden. Deze instelling moet per gebruiker van uw PC gedaan worden. Het versienummer van uw database zal verschijnen in het vakje Database Version. Dit zal bij aanmaken hetzelfde zijn als uw versie van TrackManager, maar indien er een nieuwe versie van TrackManager uitkomt, waar geen update voor de database bij zit, zal het versienummer van TrackManager hoger zijn dan dat van uw database. Indien er ook een update is voor uw database krijgt u daarvan automatisch een melding.

Zodra de database is aangemaakt verschijnt er een knop [Create Demo Data]. Deze zal data in de database plaatsen met banen, producten. lestypes, lesniveaus en meer. Deze data kunt u daarna aanpassen aan uw wensen. U kunt natuurlijk alle data ook zelf aanmaken, zoals verderop in deze handleiding wordt behandeld.

klik op [Create Demo Data] en het volgende venster verschijnt.

U kunt maar 1x demo data toevoegen aan uw database. De knop [Create Demo Data] zal  na gebruik weer verdwijnen. U komt in het volgende venster terecht.

Kik daarna op [Close] en het venster zal zich sluiten. TrackManager zal nu opstarten met het login scherm.