10.1. Het aanmaken van een enkelvoudige factuur

Het venster Financiën laat u snel basisfacturen maken. Echter, dit is geen boekhoudprogramma. U heeft alle vrijheid in factureren en boeken van betalingen.

Selecteer de juiste groep in de lijst Groep Naam. Vervolgens selecteert u de klant op wiens naam de factuur komt te staan. TrackManager koppelt een factuur altijd aan een klant en een factuur is dus persoonsgebonden.

Selecteer vervolgens het product in de lijst Product dat u wilt factureren. Als de selecties correct zijn gedaan, wordt de knop [Nieuwe Factuur] actief.

Klik op [Nieuwe Factuur] om de factuur aan te maken. Deze verschijnt in de lijst Facturen. Om direct nog een factuur aan te maken, dient u minimaal opnieuw een product te selecteren.