10.3. Het verwijderen van een factuur

Indien in het venster Instellingen is aangegeven dat alleen lege facturen mogen worden verwijderd (zie TrackManager Installatie: 2.3.10 Het tabblad Uiterlijk, Facturen verwijderen) kunt u in dit venster waarschijnlijk geen facturen verwijderen. Dit komt omdat in het venster Facturen normaliter geen lege facturen voorkomen.

Indien wel mogelijk, selecteert u de factuur door op de desbetreffende factuur te klikken in de lijst Facturen. De knop[Verwijder Factuur] wordt actief. Klik op [Verwijder Factuur] om de factuur te verwijderen. U krijgt de waarschuwing dat deze actie de onderliggende waarden zoals factuurregels en betalingen permanent zal verwijderen. Tevens wordt gevraagd of u door wilt gaan.

Klik op Yes of Ja om verwijdering door te voeren.