11.1. Het verfijnen van de rapportage selectie

In het kader Beperk tot Selectie staan de belangrijkste selectiecriteria waarmee u invloed kunt uitoefenen op de inhoud van een rapport. U vinkt de selectiecriteria aan die u in het rapport wenst te zien.

Het selectiecriterium Seizoen haalt alle gegevens op van een heel seizoen waarin de in de kalender geselecteerde dag valt. Hiervoor worden de gegevens gebruikt die u heeft opgegeven op het tabblad Uiterlijk in het venster Instellingen bij de opties Seizoen Start en Seizoen Lengte. Zie hiervoor 2.2. het venster Instellingen.

Het selectiecriterium Dag haalt alle gegevens op van de in de kalender geselecteerde dag.

Het selectiecriterium Week haalt alle gegevens op van een hele week, beginnend op de in de kalender geselecteerde dag.

Het selectiecriterium Maand haalt alle gegevens op van een hele maand, beginnend op de in de kalender geselecteerde dag.

Het selectiecriterium Baan beperkt de rapportgegevens tot de geselecteerde baan die in het kader Afspraak Detailsvermeld staat. Via het tabblad Banen kunt u de gewenste baan selecteren door op een willekeurig vakje van de desbetreffende baan te klikken. Tevens kunt u een baan selecteren in de lijst die u te zien krijgt als u op het pijltje rechts naast Baan klikt. De laatste optie in deze lijst is Alles. In de meeste rapporten betekent dit excact hetzelfde als het vinkje naast Baan uit laten. In de statistiek rapporten betekent dit vinkje dat u statistieken over alle banen wilt, maar wel uitgesplitst per baan.

Het selectiecriterium Groep beperkt de rapportgegevens tot de geselecteerde groep in het kader Huidige Selectie. Via het tabblad Groepen kunt u de gewenste groep selecteren door op de desbetreffende groep te klikken in de lijst Groep Naam. Tevens kunt u de optie Alles selecteren in de lijst die u te zien krijgt als u op het pijltje rechts naast Groep klikt. In de meeste rapporten betekent dit excact hetzelfde als het vinkje naast Groep uit laten. In de statistiek rapporten betekent dit vinkje dat u statistieken over alle groepen wilt, maar wel uitgesplitst per groep.

Het selectiecriterium Klant beperkt de rapportgegevens tot de geselecteerde klant in het kader Huidige Selectie. Via het tabblad Groepen kunt u de gewenste klant selecteren door op de desbetreffende klant te klikken in de lijst Groep Leden. Tevens kunt u de optie Alles selecteren in de lijst die u te zien krijgt als u op het pijltje rechts naast Klant klikt. In de meeste rapporten betekent dit excact hetzelfde als het vinkje naast Klant uit laten. In de statistiek rapporten betekent dit vinkje dat u statistieken over alle klanten wilt, maar wel uitgesplitst per klant.

Het selectiecriterium Factuur beperkt de rapportgegevens tot de geselecteerde factuur op het tabblad Financiën in de lijst Facturen.

Het selectiecriterium Lestype beperkt de rapportgegevens tot het in deze lijst geselecteerde lestype. Indien u hier het lestype Alles kiest worden bij de statitiek rapporten de gegevens gesplits per lestype.

Niet alle selectiecriteria zijn van toepassing op alle rapporten. Indien u selectiecriteria aangeeft die niet bij het gekozen rapport horen, worden ze genegeerd.