13. Zoeken naar klanten

Op het tabblad Zoeken in het hoofdvenster kunt u zoeken naar klanten die aan de opgegeven selectiecriteria voldoen. De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig.

Zoeken via persoonsgegevens

De velden Voornaam, Achternaam, Postcode, Woonplaats, Groep Naam / Nr, Email en Telefoon Nummer hebben een minimum van 2 tekens nodig. Indien u hier niets invult wordt het veld buiten beschouwing gelaten.

Het veld Geboortedatum heeft als standaard waarde 1-1-1900 en wordt met die waarde buiten beschouwing gelaten. Indien u daar een andere waarde selecteert worden alleen klanten met de desbetreffende geboortedatum getoond.

Het kader Overeenkomsten

Het kader Overeenkomsten bevat drie opties die u kunnen helpen met het zoeken.

De optie Gedeeltelijk Links betekent dat hetgeen waar u op zoekt dient te beginnen met de ingevulde tekens. Wanneer u bijvoorbeeld bij Voornaam piet invult krijgt u alle personen wiens voornaam begint met piet, zoals Piet, Pietje en Pieter.

De optie Gedeeltelijk Overal betekent dat hetgeen waar u op zoekt de ingevulde tekens dient te bevatten. Wanneer u bijvoorbeeld bij Voornaam piet invult krijgt u alle personen wiens voornaam de tekenreeks piet bevat, zoals Piet, Pietje, Pieter en Jan-Pieter.

De optie Exacte Match betekent dat hetgeen waar u op zoekt precies overeen dient te komen met de ingevulde tekens. Wanneer u bijvoorbeeld piet invult krijgt u alleen de personen wiens voornaam exact Piet is.

Het kader Aantal Overeenkomsten

Het kader Aantal Overeenkomsten bevat twee opties die het zoeken kunnen vereenvoudigen.

De optie Alles Matchen betekent dat alle personen worden gevonden wiens gegevens overeen komen met alle opgegeven selectiecriteria. 

De optie Elke Matchen betekent dat alle personen worden gevonden wiens gegevens overeen komen met minimaal één van de opgegeven selectiecriteria. 

Het vak Maximaal aantal

Het vak Maximaal Aantal geeft het maximaal aantal resultaten dat in het venster worden getoond. De standaard van 25 voorkomt een lange wachttijd tijdens het ophalen van de gegevens bij te grote resultaten.

De knoppen Zoeken en Wissen

Klik op [Zoeken] indien alle criteria correct zijn ingevuld. De zoekresultaten worden getoond in de overzichtslijst.

Klik op [Wissen] om alle zoekcriteria en resultaten te wissen uit het tabblad Zoeken. Alle opties worden op standaard gezet.

De zoekresultaten gebruiken

Indien u de juiste persoon in uw zoekresultaten heeft staan, kunt u op de naam van deze persoon klikken. Hij/zij zal dan verschijnen in het kader Huidige Selectie waardoor u met deze persoon verder kunt werken zonder hem/haar nogmaals in de groepen op te moeten zoeken.