2.10. Het tabblad Uiterlijk

In het tabblad Uiterlijk kunt u voor een groot gedeelte zelf bepalen hoe de verschillende vensters in TrackManager er uit komen te zien.

Klant veld breedte

De optie Klant veld breedte geeft aan hoe breed in pixels een vakje in het banenoverzicht wordt. Hiermee beinvloedt u de breedte van het afsprakenvenster. De standaardwaarde is 49.

Klanten per baan

De optie Klanten per baan is het aantal klantvakjes naast elkaar op één baan. Hoe meer klantenvakjes per baan, hoe breder het tabblad Banenoverzicht wordt. 

Aantal klanten per groep

De optie Aantal klanten per groep is het aantal rijen in het tabblad Groepen van het standaardhoofdvenster, plus één, dat standaard wordt getoond. Wanneer u hoofdzakelijk grote groepen heeft is het eenvoudiger om dit aantal te verhogen. Als een groep meer leden heeft dan dit aantal, worden er automatisch regels bijgemaakt voor de duur van de sessie. 

Minimum financiele regels

De optie Minimum financiele regels is het aantal facturen dat standaard getoond kan worden voor een groep. Als een groep meer facturen heeft dan dit getal, worden er automatisch regels bijgemaakt. Deze optie hoeft u niet te wijzigen en zal in een volgende versie worden verwijderd.

Openings tijd en Sluitings tijd

De optie Openings tijd is de tijd waarop uw bedrijf dagelijks start. De optie Sluitings tijd is de tijd waarop uw bedrijf dagelijks sluit. Door te klikken op de pijltjes omhoog en omlaag rechts van het invulveld, kunt u de tijd wijzigen. U kunt het echter ook zelf intypen.

Tijd Spanne

De optie Tijd Spanne is de lengte in minuten van een afspraak in het banenoverzicht in het hoofdvenster. Beter gezegd is het dus de tijd tussen het begin van een les en het begin van de les daarna. De starttijden van elke afspraak worden automatisch berekend aan de hand van de openingstijd en deze tijdspanne. Ze zijn te zien in de tijdskolom van het hoofdvenster met het tabblad Banen.

Openings tijden kleur en Sluitings tijden kleur

In de optie Sluitings tijden kleur kunt u kiezen welke kleur de velden buiten de openingsuren krijgen, indien daar geen afspraak is ingevuld. In ons voorbeeld is hiervoor de kleur powder blue gebruikt. Is er een afspraak ingevuld dan krijgt het vakje de bijbehorende kleur van het lestype.

Alleen lezen achtergrond

De optie Alleen lezen achtergrond bepaalt de kleur die de vakjes krijgen die niet door de gebruiker van TrackManager kunnen worden ingevuld. U kunt desgewenst deze velden iets duidelijker laten afsteken.

Factuur Naam

De Factuur Naam is de naam die in rapporten wordt getoond voor elke factuur. Hier kunt u uw bedrijfsnaam voor gebruiken of Seizoen201x201x. De naam mag maximaal 15 karaters lang zijn.

Factuur Start Nummer

Het Factuur Start Nummer is het volgnummer dat achter de factuurnaam wordt gebruikt, bijvoorbeeld Seizoen201x201x_001. Het volgnummer heeft een lengte van minimaal 3 cijfers, ook als u slechts 1 cijfer opgeeft. Indien u boven het volgnummer 999 komt zal er automatisch een cijfer bijkomen voor nieuwe facturen. Het volgnummer van een nieuwe factuur is altijd 1 hoger dan het laatstgebruikte volgnumer met dezelfde factuurnaam, tenzij u hier zelf een hogere waarde opgeeft.

Alleen lege facturen verwijderen

Het vinkje alleen lege facturen verwijderen vinkt u aan wanneer u wenst dat alleen facturen waar geen factuurrregels of betalingen in staan verwijderd kunnen worden. Indien deze optie uit staat en een factuur wordt verwijderd, worden automatisch alle factuurregels en betalingen van deze factuur ook verwijderd.

Toon Klant leeftijd tot aan leeftijd:

Indien u deze optie aanzet wordt bij klanten die jonger zijn dan X (op te geven in het veld er naast) de leeftijd getoond in de agenda voor de voornaam. Zo kunt u makkelijker kinderen indelen.

Toon klant leeftijd achter de voornaam ipv ervoor

Standaard wordt eerst de leeftijd getoond en dan pas de naam in de agenda. Hier kunt u kiezen voor: Voornaam Leeftijd Achternaam.

Seizoen start en Seizoen lengte

De optie Seizoen start bepaalt de startdatum van het seizoen. Het is de datum waarop u wisselt van het oude naar het nieuwe seizoen. Dit is dus niet (noodzakelijk) de datum waarop de eerste klant komt, maar lieft een stille periode tussen de seizoenen in. Facturen en afspraken worden per seizoen geteld en rapportages gaan vaak over 1 seizoen. Het wordt aanbevolen om deze datum elk seizoen aan te passen maar het is niet noodzakelijk. Als u klikt op het kalender-icoontje, verschijnt er een kalender waar u de datum kunt selecteren.

Met de optie Seizoen lengte kunt u aangeven of u seizoen één maand, een kwartaal, zes maanden of een jaar duurt. Zo weet TrackManager of een afspraak binnen of buiten uw huidige seizoen valt. Dit beinvloedt de rapportage en facturering.

Toon gesloten uren

De optie Toon gesloten uren staat standaard op No (nee). Wanneer u kiest voor Yes (Ja), dan krijgt u in het banenoverzicht een 24-uurs dagplanning van het hoofdvenster, ongeacht uw openingstijden.

Toon Leraren kolom

De optie Toon Leraren kolom staat standaard op  Yes (ja) en toont rechts van élke baan een aparte kolom waarin de naam van de leraar vermeld kan worden. Wanneer u deze optie op No (nee) zet, dan verdwijnen alle lerarenkolommen in de dagplanning van het hoofdvenster. 

Tijd bij elke baan

De optie Tijd bij elke baan staat standaard op Yes en toont links van elke baan een tijdskolom. Wanneer u deze optie op No (nee) zet, dan verdwijnt de kolom bij elke baan en wordt er een tijdskolom zichtbaar rechts naast de barkolom. 

Deze tijdskolom houdt geen rekening met een eventuele time-offset (tijdsafwijking) per baan. Voor meer informatie over time-offset, zie 2.3 Het tabblad banen.

Gebruik Kleurenschaal

De optie Gebruik Kleurenschaal staat standaard op No (nee). Indien u deze op Yes (ja) zet worden de kleuren voor niveau´s niet meer gebruikt (zie 2.5 Het tabblad Niveaus). In plaats daarvan wordt de lestypekleur licht voor beginners (weinig lessen/afspraken) tot donker voor gevorderden (veel lessen/afspraken).

Opslaan van de wijzigingen

Indien u bij een van de opties op het tabbad Uiterlijk een wijziging hebt gemaakt dient u op [Opslaan] te klikken om de wijziging door te voeren.

U krijgt de waarschuwing dat u voor de meeste van deze instelingen TrackManager dient te herstarten.

Wanneer u op [OK] klikt worden de instellingen opgeslagen en sluit het venster. 

U dient dan zelf nog TrackManager te sluiten en opnieuw op te starten om met de gewijzigde instellingen te kunnen werken.