2.11. Het tabblad Database

Bij het aanmaken van de database tijdens de installatie van TrackManager is het tabblad Database al grotendeels ingevuld (Zie 1.4. TrackManager Installeren). Hier worden alle opties (nogmaals) besproken. 

Data Provider

De Data Provider is de database soort die u kunt kiezen. Op dit moment kunt u alleen kiezen voor SQL (MS SQL Server).

Database Locatie

Database Locatie is de naam van de server waar uw database zich bevindt. Standaard wordt hier de naam van de lokale computer ingevuld, maar u kunt ook een SQL Server in het netwerk opgeven.

Database Naam

Database Naam is de naam van de database. De standaard naam is TrackManager, maar u kunt de naam vrij kiezen.

Authenticatie Methode

Authenticatie Methode is de wijze waarop u wilt inloggen op de database. De standaard inlogmethode is Windows Authenticatie. Dat wil zeggen dat u op de database inlogt met dezelfde naam en wachtwoord als waarmee u bent ingelogd in Windows. Indien u kiest voor SQL Authenticatie moet u een (SQL) inlognaam en wachtwoord opgeven.

Inlog Naam

De Inlog Naam is de SQL inlognaam indien u kiest voor SQL Authenticatie.

Wachtwoord

In het vak Wachtwoord vult u uw wachtwoord in,  indien u kiest voor SQL Authenticatie.

Database Versie

Database Versie is het versienummer van uw database. Deze kan afwijken van het versienummer van TrackManager, maar zal nooit hoger zijn dan het versienummer van TrackManager. Indien er een update uitkomt voor TrackManager waar geen database update bij zit, zal het versienummer van TrackManager hoger zijn dan het versienummer van uw database.

Backup Database Folder & Backup Database

U kunt vanuit TrackManager handmatig een backup maken van uw database door in het invulvak van Backup Database Folder een geldige bestandslocatie op uw harde schijf op te geven, bijvoorbeeld E:\Backups

Klik vervolgens op de knop [Backup Database] om de backup te maken. TrackManager neemt de door u opgegeven locatie, gebruikt de naam van de database én een tijdsmelding om de backup in weg te schrijven, bijvoorbeeld E:\Backups\TrackManager_jjjjmmdd_uumm (respectievelijk jaar, maand, dag, uur en minuten). TrackManager onthoudt automatisch de laatste locatie waar u een backup heeft gemaakt.

De backup-procedure geeft geen melding of de backup wel of niet geslaagd is. U dient dit zelf te controleren. Voor het terugplaatsen van de backup, neemt u contact op met uw systeembeheerder of met de Thicor Services Helpdesk.

Opslaan

Met de knop [Opslaan] slaat u de gegevens over de database die zijn ingevuld in de eerste 6 invulvelden op.

Test Connectie

 Met de knop [Test Connectie] kunt u de gegevens die zijn ingevuld in de eerste 6 invulvelden testen. De database die u wilt testen moet dan wel al bestaan. Zo kunt u controleren of de database bestaat en gevonden kan worden.

Maak Database

Met de knop [Maak Database] kunt u een nieuwe database aanmaken. Dit doet u als u TrackManager voor het eerst gebruikt, als u helemaal opnieuw wilt beginnen met een schone database of als u een testomgeving wilt inrichten.
Als u op deze knop klikt wordt er een nieuwe database aangemaakt. Het versienummer van uw nieuwe database is altijd gelijk aan de huidige versie van TrackManager. Zodra de database is aangemaakt verschijnt er een knop met [Maak Demo Data].

klik eerst op [Opslaan] om de gegevens van de nieuwe database vast te leggen.

Indien u op de knop [Maak Demo Data] klikt worden er gegevens aan de database toegevoegd voor Banen, Les Types, Niveaus, Producten, Pr Contacten, BTW, Loggen en Uiterlijk. U kunt deze gegevens daarna aanpassen aan uw eigen wensen of omstandigheden. De demo gegevens komen overeen met de voorbeelden die in deze handleiding worden gebruikt. Om te voorkomen dat demo gegevens dubbel worden ingevoerd zal de knop na gebruik weer verdwijnen. Indien u het instellingen vernster sluit en weer opent zal de knop niet meer aanwezig zijn.

Standaard

Als u op de knop [Standaard] klikt worden de waarden in de eerste 6 velden teruggezet naar de standaard waarden.

Update Database

 Indien er bij de update voor TrackManager ook een update voor de database zit krijgt u een waarschuwingsvenster dat ook de database bijgewerkt kan worden met een nieuwere versie. Deze melding krijgt u direct na het inloggen in TrackManager.

Klik dan op [OK] om de database bij te werken.

U krijgt automatisch het tabblad Database te zien waarop de knop [Update Database], welke standaard uit staat, nu geactiveerd is.

U ziet ook het oude versienummer en het nieuwe versienummer. Klik op [Update Database] om de database bij te werken.

Wanneer de update gelukt is krijgt u een pop-up melding dat de update succesvol is verlopen.

Klik op [OK] om het pop-upvenster te sluiten.

Het nieuwe versienummer van uw database wordt nu getoond in het venster Database Versie. Het kan zijn dat er direct nog een update voor uw database beschikbaar is, bijjvoorbeeld als u lang geen updates heeft geinstalleerd. Voer dan dezelfde procedure nogmaals uit. U hoeft na een database update niet op [Opslaan] te klikken.

Het kan nodig zijn om na een database update TrackManager opnieuw op te starten om van alle nieuwe functionaliteiten gebruik te kunnen maken. Wij adviseren om na een database update TrackManager opnieuw op te starten.