2.14. Het tabblad Taal

Op het tabblad Taal kunt u instellen welke taal het programma TrackManager dient te gebruiken.

Het tabblad Taal bestaat uit 2 gedeelten. Het rechterdeel, onder het label Standaard Talen, bevat de standaard talen die in TrackManager zijn ingebouwd maar wellicht nog niet in uw database geladen zijn. TrackManager is standaard in het Engels. Het linkerdeel, onder het label Huidige Taal, bevat de talen en woordenlijsten die (reeds) in uw database zijn opgeslagen en die u kunt gebruiken. Alle woorden die in de geselecteerde taallijst staan, zijn zichtbaar in de woordenlijst onder Huidige TaalObject Naam is de code die TrackManager gebruikt voor het te vertalen object. Object Text is de tekst die op het scherm wordt getoond, bijvoorbeeld als tekst op een knop of label. Object Type is de categorie waar het object in valt. Zonder het juiste type weet TrackManager niet hoe het object vertaald moet worden. Text is het meest gebruikte type, maar er is ook MenuListProp (van property) en Report.

U kunt kiezen voor één van de standaard talen door deze te selecteren in het kader Standaard Talen in het rechterdeel en vervolgens op de knop [Taal Laden] te klikken. De geselecteerde taal wordt door TrackManager in de database geplaatst en als standaard ingesteld. U ziet de woordenlijst behorende bij deze taal in het venster onder Huidige Taal verschijnen.

Indien er meerdere talen in de database staan, worden deze vermeld in de keuzelijst naast het label Huidige Taal, waarbij de huidige taal geselecteerd is. U kunt voor een andere taal in de lijst kiezen door op het neergaande pijltje te klikken en uw keuze vastleggen door op de knop [Opslaan] te klikken.

U kunt meer talen in de database hebben dan de standaard talen die TrackManager aanlevert. Ook kunt u zelf talen aan de database toevoegen. Dit kan met de knop [Importeer Taal]. Met deze knop knop kunt u een TrackManager XML-taalbestand in de database laden. U kunt ook een bestaande taal dupliceren door een nieuwe naam voor de taal in het selectievak naast Huidige Taal te typen en vervolgens op [Taal Opslaan] te klikken.

Een taal  of woordenlijst aanpassen

U kunt een taal geheel naar eigen wens aanpassen door vertalingen te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Items waar geen vertaling voor is zullen standaard in het Engels verschijnen.

U kunt ieder item in de lijst aanpassen en daar uw eigen vertaling aan geven. Indien u bijvoorbeeld geen banen heeft maar bijvoorbeeld vergaderzalen kunt u alle items die vertaald worden naar Baan aanpassen naar Zaal. Tevens kunt u items aan de lijst toevoegen of deze verwijderen. Dit kunt u gebruiken om zelf toegevoegde rapporten de gewenste naam te geven. Wijzigingen worden pas opgeslagen in de database als u op de knop [Taal Opslaan] klikt. Indien u voor het opslaan de naam van de taal wijzigt in het vak naast Huidige Taal, wordt de taal opgeslagen onder de nieuwe naam en heeft u er een extra taal bijgekregen.

U kunt het juiste item in de lijst vinden door allereerst de juiste groep op te zoeken. De objecten zijn gegroepeerd per venster dat u in TrackManager kunt vinden. Vervolgens kijkt u naar de eerste drie letters van de Object Naam.

  • btn = button
  • chk = checkbox (vinkvakje met label er aan vast)
  • frm = form (venster)
  • grp = groepvenster; een kader om meerdere items heen
  • lbl = label
  • lvw…._col = listview (lijst) met column (kolom)
  • mnu = menuitem
  • rbn = radiobutton; een selectie-rondje met een label er aan vast
  • tpg = tabpage (tabblad)
  • str = string; een regel tekst die bijvoorbeeld wordt gebruikt in popups

Woorden of gehele taal verwijderen

Indien u geen selectie maakt in de woordenlijst onder Huidige Taal en op de knop [Verwijderen] klikt, wordt de gehele taal verwijderd uit de database. Indien u wel een regel selecteert in de lijst met items en dan op [Verwijderen] klikt zal alleen de geselecteerde regel worden verwijderd. Voor de zekerheid zal TrackManager in beide gevallen vragen of u de selectie daadwerkelijk wilt verwijderen. Deze verwijdering is direct en definitief. De talen vermeld in het venster Standaard Talen kunt u niet verwijderen.

U kunt te allen tijde een standaard taal laden over de reeds bestaande zelfde taal heen. Extra toegevoegde items worden niet overschreven en blijven beschikbaar. Indien u de extra items wilt verwijderen moet u die zelf verwijderen door ze één voor één te selecteren en te verwijderen of door eerst de gehele taal te verwijderen en daarna de standaard taal te laden.

Taal exporteren

U kunt uw aangepaste taal exporteren  en opslaan als een XML-bestand door deze als de actieve taal in te stellen en vervolgens op de knop [Exporteer Taal] te klikken. TrackManager zal u vragen waar u het bestand wilt opslaan. U kunt een TrackManager XML-taalbestand inlezen met behulp van de knop [Importeer Taal]. Klik op de knop [Importeer Taal], navigeer naar het bestand en klik op[OK] in het browse-venster. U kunt zo een taal exporteren, het XML bestand aanpassen en de taal weer importeren.