2.5. Het tabblad Niveaus

In het tabblad Niveaus kunt u de verschillende niveau´s instellen.

Niveau´s zijn het aantal les­sen dat een klant heeft gevolgd. Hierdoor heeft u een indicatie van het niveau van de klant. 

De kolom Niveau toont de naam van het niveau.
De kolom Niveau Kleur toont de kleur die de tekst van de afspraak krijgt in de agenda bij het corresponderen­de aantal geboekte lessen. 
De kolom Aantal Lessen toont vanaf welk aantal de bijbehorende kleur wordt gebruikt. 

 De werking van de knoppen [Bewerken], [Verwijderen], [Toevoegen] en [Wissen] wordt uitgelegd in 2.2. Het venster Instellingen.