2.6. Het tabblad Producten

In het tabblad Producten kunt u de verschillende producten die u verkoopt instellen. 

In de kolom Product staat de naam of omschrijving van het product.
De kolom Aantal geeft weer hoeveel lessen er geboekt kunnen worden bij dit product. Zo kunt u vergelijken of het aantal gekochte lessen overeenkomt met het aantal geboekte lessen.
De kolom Bedrag geeft de totaalprijs voor dit product aan. Het is dus geen prijs per les.
In de kolom BTW kunt u aangeven welk BTW tarief er voor dit product wordt gehanteerd. Alle prijzen zijn echter inclusief BTW, dus dit BTW tarief is alleen voor de rapportages.
In de kolom Volgorde kunt u aangeven in welke volgorde de producten getoond moeten worden in het financiële venster. Indien 2 producten hetzelfde volgordenummer hebben worden die 2 producten onderling alfabetisch gesorteerd.

 De werking van de knoppen [Bewerken], [Verwijderen], [Toevoegen] en [Wissen] wordt uitgelegd in 2.2. Het venster Instellingen.