7.1. Het inboeken van een leraar

7.1. Het inboeken van een leraar

Voor het inboeken van een leraar begint u op het tabblad Groepen.

De gebruikelijke methode is dat u de groep _Teachers gebruikt om uw leraren in te plaatsen, maar u kunt leraren in elke gewenste groep plaatsen. Tevens kunt u elke klant als leraar inzetten. Selecteer de gewenste leraar en zijn lestype. De knop [Voeg toe aan Selectie] wordt actief. Klik op de knop [Voeg toe aan Selectie].

Klik nu op het tabblad Banen zodat het banenoverzicht zichtbaar is.

Selecteer indien nodig de juiste dag in de kalender. Een leraar inboeken gaat op dezelfde wijze als het maken van afspraak voor een klant met dat verschil dat u op de kolom Leraar klikt. De knop [Leraar: Afspraak maken] verschijnt, indien er exact één persoon geselecteerd (aangevinkt) is in de lijst Klant in het kader Afspraak Details. Klik op[Leraar: Afspraak maken] om de geselecteerde persoon in te boeken.