7. Afspraak maken of reserveren

7. Afspraak maken of reserveren

U start voor het maken van een afspraak in het hoofdvenster op het tabblad Groepen.

Selecteer in de lijst Groep Naam de gewenste groep. In ons voorbeeld gebruiken wij de groep De Vries. Zet een vinkje in de lijst Groep Leden voor de naam of namen van de klant(en) waar u een afspraak voor wilt maken. Selecteer het lestype in de keuzelijst van de kolom Les Type. U dient het lestype per persoon in te stellen. Bij nieuwe klanten is er nog geen standaard lestype gekozen. Bij bestaande klanten wordt het laatst gebruikte lestype automatisch ingevuld. De knop[Voeg toe aan Selectie] wordt actief.

Klik vervolgens op [Voeg toe aan Selectie]. De vinkjes verdwijnen en de knop [Voeg toe aan Selectie] wordt inactief.

De geselecteerde namen worden toegevoegd aan de lijst Klant links in het kader Afspraak Details.

Met de knop [Verwijder uit Selectie] verwijdert u de in het groepenscherm geselecteerde klant(en) uit de lijst Klant in het kader Afspraak Details.

Klik nu op het tabblad Banen en het banenoverzicht verschijnt.

Selecteer indien nodig de juiste dag in de kalender. Ook kunt u in de werklijst in het kader Afspraak Details selecteren op welke personen u de volgende actie wilt doen. Vervolgens selecteert u de gewenste baan en tijd door op het vakje te klikken waar u de klant(en) wilt boeken. Op dat moment wordt de juiste tijd en baan in het kader Afspraak Details ingevuld. De knop[Klant: Afspraak Maken] wordt actief, indien op dat tijdstip op die baan voldoende ruimte is voor de geselecteerde klanten.

Klik op [Klant: Afspraak Maken] om de afspraak in het banenoverzicht in te boeken.

Vervolgens kunt op bijvoorbeeld de knop [>>] onder de kalender klikken om een week vooruit te gaan en daarna kunt u direct weer op de knop [Klant: Afspraak maken] klikken om dezelfde afspra(a)k(en) nogmaals vast te leggen, maar dan een week verder. u hoeft dan niet opnieuw baan en tijd te selecteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *