6.2. Het aanmaken van een nieuwe klant in een bestaande groep

U klikt in het menu Venster op [Klanten] of op de knop [Klanten] in het hoofdvenster Groepen en het venster Clientsverschijnt.

De laatst geselecteerde groep wordt ook in dit venster automatisch geselecteerd. Indien dit niet de gewenste groep is, dient u zelf in de lijst Groep Naam de desbetreffende groep te selecteren.

In het venster Klanten kunt u alle persoonlijke gegevens van de nieuwe klant invullen. Het invulvak met een sterretje is verplicht om in te vullen. Zodra u dit verplichte veld invult ziet TrackManager dat u een nieuwe klant wilt invoeren en helpt u door de knop [Toevoegen] te kenmerken. Alle velden die u invult, behalve Geboortedatum en Geldg tot (MM/YYYY) veranderen van kleur als u ze invult. Zo kunt u zien wat er wordt opgeslagen. Indien u het veld Email Adres invult, wordt automatisch het vinkje bij Meenemen in Email Lijst aangezet. indien een klant aangeeft geen emails van ute willen ontvangen kunt u dit vinkje uitzetten.

De velden Custom 1 t/m 4 kunt u zelf een naam geven, indien u informatie van een klant wilt opslaan die niet in dit venster is opgenomen.

Wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd klikt u op [Toevoegen]. De naam van de nieuwe klant wordt toegevoegd in de lijst Klant Naam.

U hoeft bij het invoeren van de volgende klant in deze groep niet alle gegevens opnieuw in te voeren. Als u alleen de voornaam wilt veranderen, bijvoorbeeld bij gezinsleden met hetzelfde adres, hoeft u niet eerst het scherm te wissen maar kunt u volstaan met alleen de voornaam te veranderen en vervolgens op [Toevoegen] te klikken.

Als de andere personen verschillende gegevens hebben, klikt u op [Wissen]. De invulvakken worden leeggemaakt, u kunt de nieuwe gegevens invullen en klikt daarna op [Toevoegen].

Wanneer u alle klanten van de groep heeft ingevoerd klikt u op [Sluiten]. Het venster Klanten sluit zich en U komt weer terug in het hoofdvenster met het tabblad Groepen.