6.4. Een klant bewerken of verwijderen

U opent het venster Klanten.

In het venster Klanten selecteert u de gewenste groep, indien nodig, en daarna de Klant die u wilt bewerken.

In het voorbeeld hebben we de groep Janssen geselecteerd en daarna de klant Pieter geselecteerd. Vervolgens hebben we de achternaam Janssen ingetypt.

Door het invullen of wijzigen van één van de velden wordt het veld zelf gemarkeerd, evenals de knop [Toepassen]. Zodra lle wijzigingen zijn gemaakt klikt u op de knop [Toepassen] om de wijzigingen op te slaan. Indien u klikt op de knop [Toevoegen] wordt er een nieuwe klant aangemaakt met dezelfde voornaam als degene die u had geselecteerd.

Indien het veld Voornaam wordt gewijzigd, neemt TrackManager aan dat u een nieuwe klant wilt aanmaken en zal de knop [Toevoegen] gemarkeerd worden. U kunt op dat moment toch op de knop [Toepassen] klikken. Er wordt dan geen nieuwe klant aangemaakt maar de geselecteerde klant wordt bijgewerkt, inclusief de nieuwe of verbeterde voornaam.

Met de knop [Verwijderen] kunt u de geselecteerde klant verwijderen. Dit verwijdert niet de lessen of facturen van die klant. Die moet u apart verwijderen. Indien u 2 klanten heeft met dezelfde naam, kan het lastig zijn om de juiste te verwijderen. Wij adviseren om dan eerst 1 van de 2 een andere naam te geven.

met de knop [Wissen] worden alle invulvelden leeggemaakt. Er worden geen wijzigingen opgeslagen. De knoppen [Toevoegen] en [Toepassen] werken niet indien er geen voornaam is ingevuld. De huidige geselecteerde klant kunt u in dit venster alleen opnieuw selecteren door eerst een andere persoon of groep te selecteren en daarna de klant opnieuw te selecteren.