7.10. Het blokkeren van een dag, baan of les-uur

Het is mogelijk om een dag, een baan of een lesuur te blokkeren.

Het blokkeren van een dag

Wanneer u bijvoorbeeld een dag gesloten bent, kunt u deze dag volledig blokkeren. U selecteert de desbetreffende dag in de kalender en klikt via het menu Bewerken op (De)Blokkeer Dag. Er verschijnen dubbele pijlen in de geblokkeerde vakken. Deze vakken kunt u niet meer selecteren.

Het blokkeren van een baan

Wanneer er bijvoorbeeld een baan een dag buiten bedrijf is, kunt u de gehele baan blokkeren voor deze dag. U selecteert de desbetreffende dag in de kalender en klikt op een willekeurig vakje op de desbetreffende baan. Vervolgens klikt u via menuBewerken op (De)Blokkeer Baan. Er verschijnen dubbele pijlen in de geblokkeerde vakken. Deze vakken kunt u niet meer selecteren.

Het blokkeren van een les-uur

Wanneer er bijvoorbeeld op een baan één lesuur uitvalt, kunt u dit uur blokkeren. U selecteert de desbetreffende dag in de kalender en klikt op een vakje op de desbetreffende baan en tijd. Vervolgens klikt u via menu Bewerken op(De)Blokkeer Les. Er verschijnen dubbele pijlen in de geblokkeerde vakken. Deze vakken kunt u niet meer selecteren.