7.11. Het deblokkeren van een dag, baan of les-uur

U kunt een dag, een baan of een lesuur die u heeft geblokkeerd, ook weer deblokkeren.

Deblokkeren van een dag

Om een dag te deblokkeren selecteert u de desbetreffende dag in de kalender en klikt u via het menu Bewerken op(De)blokkeer Dag. De dubbele pijlen verdwijnen uit de gedeblokkeerde vakken.

Deblokkeren van een baan

Om een baan te deblokkeren, dient u de desbetreffende baan te selecteren op de juiste dag. Dit kunt u doen door eerst de dag te selecteren in de kalender en vervolgens bij de baan op een vakje uit de kolom Tijd of de kolom Leraar te klikken.

Indien beide kolommen niet aanwezig zijn bij de banen (zie Het tabblad Uiterlijk: Toon Leraren Kolom en Tijd bij Elke Baan), kunt u ervoor kiezen om eerst de baan te selecteren op een andere dag en vervolgens de juiste dag te kiezen. Vervolgens klikt u via menu Bewerken op (De)Blokkeer Baan. De dubbele pijlen verdwijnen uit de gedeblokkeerde vakken.

Deblokkeren van een lesuur

Om een lesuur te deblokkeren, dient u de desbetreffende baan en tijd te selecteren op de juiste dag. Dit kunt u doen door eerst de dag te selecteren in de kalender en vervolgens bij de baan op een vakje met de juiste tijd in de kolom Tijd of de kolom Leraar te klikken.

Indien beide kolommen niet aanwezig zijn bij de banen (zie Het tabblad Uiterlijk: Toon Leraren Kolom en Tijd bij Elke Baan), kunt u ervoor kiezen om eerst de baan en tijd te selecteren op een andere dag en vervolgens de juiste dag te kiezen. Vervolgens klikt u via menu Bewerken op (De)Blokkeer Les. De dubbele pijlen verdwijnen uit de gedeblokkeerde vakken.