7.2. Het inboeken van een persoon achter de bar of informatiebalie

Voor het inboeken van een barmedewerker begint u op het tabblad Groepen.

De gebruikelijke methode is dat u de groep _Bar gebruikt om uw bar/balie-medewerkers in te plaatsen, maar u kunt ze in elke gewenste groep plaatsen. Tevens kunt u elke klant als barman inzetten. Selecteer de gewenste barman en zijn lestype. Voor het gemak hebben wij in de demonstratieversie een lestype Bar aangemaakt. De knop [Voeg toe aan Selectie] wordt actief. Klik op de knop [Voeg toe aan Selectie].

Klik nu op het tabblad Banen zodat het banenoverzicht zichtbaar is.

Selecteer indien nodig de juiste dag in de kalender. Een barman inboeken gaat op dezelfde wijze als het maken van afspraak voor een klant met dat verschil dat u op de kolom Bar klikt. De knop [Bar: Afspraak maken] verschijnt, indien er exact één persoon geselecteerd (aangevinkt) is in de lijst Klant in het kader Afspraak Details. Klik op [Bar: Afspraak maken] om de geselecteerde persoon in te boeken.