7.3. Meerdere afspraken achter elkaar boeken

Het inboeken van afspraken doet u in de agenda (banenoverzicht) op het tabblad Banen.

Wanneer u een afspraak voor één of meerdere personen heeft ingeboekt, kunt u eenvoudig een volgende afspraak maken. Selecteer een nieuwe dag, baan en/of tijd. Bijvoorbeeld een week later door onder de kalender op de knop [>>] te klikken. De geselecteerde tijd en baan blijven in dit geval hetzelfde. U hoeft in dit geval dus niet opnieuw een vakje op de baan te selecteren.

Klik vervolgens op [Klant: Afspraak Maken] om de nieuwe afspraak in het banenoverzicht in te boeken.

U kunt ook meedere afspraken boeken op één dag door bijvoorbeeld alleen een andere tijd te selecteren in het banenoverzicht. Wanneer er voldoende plaatsen vrij zijn op de geselecteerde baan en tijd, wordt de knop [Klant: Afspraak Maken] actief. Klik op [Klant: Afspraak Maken] om de afspraak in het banenoverzicht in te boeken.

Dezelfde methode kunt u gebruiken om een barmedewerker of een leraar meerdere malen achter elkaar in te boeken.