7.6. Het dubbelboeken van een klant

Als een klant meerdere plaatsen voor zichzelf wil reserveren, dan kunt u deze klant meerdere malen op dezelfde tijd boeken. Bijvoorbeeld als de klant meer ruimte op de baan wil.

U selecteert de klant zodat deze in het venster Afspraak Details komt te staan (zie Het maken van een afspraak of een reservering) en maakt de eerste afspraak.

Klik vervolgens op een beschikbaar vak in het banenoverzicht op dezelfde baan en tijd. De knop [! Klant: Afspraak Maken !] wordt actief. De uitroeptekens geven aan dat u op het punt staat om een dubbele boeking te maken. Klik op [! Klant: Afspraak Maken !]  om te boeken.

Wanneer u meerdere klanten wilt boeken en één of meerdere klant(en) zullen dubbel geboekt worden, zal de knop [! Klant: Afspraak Maken !] u daarop attent maken.