7.8. Een klant verwijderen uit het kader Afspraak Details

U kunt klanten op drie manieren verwijderen uit het kader Afspraak Details.

De eerste manier gaat via het groepenscherm en is beschreven in hoofdstuk 7. Afspraak maken of reserveren

De andere twee methodes gaan via het kader Afspraak Details.

Indien er klanten in de lijst Klant in het kader Afspraak Details staan, kunt u op [Lijst Wissen] klikken om alle klanten uit de lijst te verwijderen.

U kunt ook één of meerdere namen verwijderen door het selectievinkje aan te zetten voor de klanten die u uit de lijst wilt verwijderen en de rest uit te vinken. De knop [Verwijder uit Lijst] wordt actief. Klik dan op [Verwijder uit Lijst] om de geslecteerde namen uit de lijst Klant te verwijderen.