Financiënbeheer

Vanuit het hoofdvenster kunt u klikken op de knop [Financiën]. Het volgende scherm verschijnt.

Het scherm Financiën kunt u snel basisfacturen maken. Eerst selecteert u op welke klantnaam de factuur komt en wat er wordt gefactureerd, daarna kunt u op de knop [Nieuwe Factuur] klikken en wordt de factuur aangemaakt. Indien de factuur direct en helemaal wordt betaald klikt u op de knop [Betaal Factuur]. Er wordt dan direct een betaalboeking gedaan ter grootte van de factuur en de factuur wordt op “voldaan” gezet.

Wilt u meerdere omschrijvingen of artikelen in één factuur of doet de klant deelbetalingen? Klik dan op de knop [Facturen] beheren en u krijgt het scherm  Facturen waar u veel meer controle over de facturen heeft. 

De knop Facturen beheren

Als u in het scherm Financiën klikt op de knop [Facturen Beheren], krijgt u het volgende venster te zien.

In het scherm Facturen heft u de mogelijkheid om meerdere factuurregels aan één factuur toe te voegen of te verwijderen. Ook kunt u deelbetaling inboeken of verwijderen. Vul hiervoor het vak Betaling in en selecteer welke klant de betaling doet. Geboekt Door wordt automatisch gevuld met de Login-naam van degene die in het programma is ingelogd.

De knop [Controleer Facturen] loopt alle facturen na en kijkt of de betalingen overeenkomen met de factuurbedragen. Zo niet, dan wordt de factuur op Voldaan: Nee gezet. Dit is vooral van belang als u achteraf factuurregels toevoegt of betalingen verwijdert.

Let op: Dit is geen boekhoudprogramma. U heeft alle vrijheid in factureren en boeken van betalingen.