10. Factureren in TrackManager

Het venster Financiën laat u snel basisfacturen maken. Echter, dit is geen boekhoudprogramma. U heeft alle vrijheid in factureren en boeken van betalingen.