3. Het kader Huidige Selectie

Het kader “Huidige Selectie” bevindt zich aan de linkerkant van het hoofdvenster, direct onder de kalender.

In het kader Huidige Selectie kunt u de groep en klant zien waarop als laatste een actie is uitgevoerd. U dient in verschillende vensters de naam van een klant aan te klikken, voordat u een actie als toevoegen of verwijderen kunt uitvoeren. Op dat moment is er op deze klant de laatste actie uitgevoerd en verschijnt naam van de klant en de groep waartoe de klant behoort in het kader Huidige Selectie.

Wanneer u nu een ander tabblad selecteert of een ander venster opent wordt daar automatisch de klantnaam of groepnaam die zichtbaar is in het kader Huidige Selectie geselecteerd. Hierdoor wordt het eenvoudig om meedere bewerkingen verspreid over meerdere tabbladen of vensters uit te voeren op één klant. Zo kunt een klant selecteren in het banenoverzicht en vervolgens informatie opvragen over de bijbehorende groep, de facturen inzien en rapporten uitdraaien voor de desbetreffende groep of klant. Daarnaast kunt u emails verzenden naar degene die in het kaderHuidige Selectie staat vermeld, mits deze een geldig emailadres heeft opgegeven.

Rechtsonder in het kader Huidige Selectie is een knopje zichtbaar met een vergrootglas. Wanneer u klikt op dit vergrootglas, opent zich het tabblad Rapporten met een overzicht waarop alle afspraken in dit seizoen zichtbaar zijn van de huidige selectie. Voor meer informatie zie …. Rapport L…