6.1 Het aanmaken van een nieuwe groep

Een nieuwe groep aanmaken kan op twee manieren. We behandelen ze beiden. Hier vind u methode 1. Voor methode 2 kijk u op pagina 6.3

Het groepenoverzicht is het linkerdeel van het tabblad Groepen. U ziet daar de kolommen Groep Naam en Groep Nummer staan met daaronder alle groepen die in TrackManager zijn aangemaakt.

Wanneer u in het menu Venster klikt op [Groepen] of u klikt op de knop [Groepen] opent zich het venster Groepen.

Het venster Groepen opent zich standaard geselecteerd op de groep die vermeld staat in het kader “Huidige Selectie”.

Indien u een groep wilt toevoegen kunt u direct de naam van de groep intypen in het invulveld onder de kolom Groep Naam, tussen de knoppen[Bewerken] en [Toevoegen].  U hoeft geen groep nummer in te typen, maar dat mag wel. U kunt zelf een groep nummer kiezen, maar het moet een nummer zijn dat nog niet voorkomt in de lijst. Indien u geen nummer ingeeft zal TrackManager er automatisch een maken op basis van Jaar-maand-dag-uur-minuut-seconde (jjjjmmdduummss). Zo kunt u aan het nummer altijd zien wanneer een groep is aangemaakt. Klik vervolgens op [Toevoegen]. De naam komt meteen in de linker kolom onder Groep Naam te staan met het unieke Groep Nummer erachter.

De knop [Toevoegen] verandert in [Toepassen]. U kunt de naam nu eventueel aanpassen en de wijzigingen doorvoeren door op [Toepassen] te klikken. 

Indien u nog een groep wilt toevoegen klikt u eerst op [Wissen]. De naam en het groepsnummer worden gewist uit de invulvakken.

Indien u een reeds bestaande groepsnaam wilt wijzigen, selecteert u de naam van de groep in de lijstGroep Naam en klikt u op [Bewerken]. De groepsnaam en de groepscode verschijnen in de invulvakken. U kunt nu de groepsnaam wijzigen. Vervolgens klikt u op [Toepassen] om de wijzigingen op te slaan.

Indien u een reeds bestaande groep wilt verwijderen, selecteert u de naam van de groep in de lijst Groep Naam en klikt u op [Verwijderen]. De groepsnaam en groepscode verdwijnen uit de lijst. Een groep kan alleen verwijderd worden indien deze geen leden bevat.

Klik op [Sluiten]. Het venster Groepen verdwijnt en U komt weer terug in het hoofdvenster met het tabblad Groepen.