Banenbeheer

Na de opstart van het programma TrackManager komt u terecht in het hoofdvenster. 

Het hoofdvenster van TrackManager toont linksboven een kalender. U kunt eenvoudig een andere dag, maand of jaar selecteren. De knoppen onder de agenda laten u één dag, één week of één maand vooruit of achteruit gaan óf direct naar de huidige datum. De geselecteerde datum staat groot bovenin vermeld om vergissingen te voorkomen. Onder de kalender wordt weergegeven welke persoon of groep u als laatste geselecteerd heeft. Daaronder ziet u welke datum, tijd en baan er als laatste is geselecteerd. Met de knoppen linksonder in het scherm kunt u acties uitvoeren op de personen die in het venster erboven vermeld staan. Bijvoorbeeld een afspraak maken, verwijderen of verplaatsen. De uitroeptekens op de knop [Klant: Afspraak] maken geven aan dat u een klant dubbel gaat boeken op hetzelfde uur. Dit kan als een klant meer dan één plaats voor zichzelf wil reserveren. Om een hele baan te reserveren kunt u deze blokkeren nadat de klant heeft geboekt. Dan kan er niets meer worden bijgeboekt. Zie hiervoor ook de feature Menu´s.

De kleuren geven aan wat iemand komt doen en welk niveau deze klant heeft in die activiteit. De kleuren zijn vrij in te stellen door u zelf. Zie hiervoor onder de feature Instellingen de tabbladen Lestypen en Niveau´s. Het notitieblok (memo) onderaan de pagina is context-gevoelig, dat betekent dat u per pagina/tabblad/dag (of zelfs groep) een aparte notitie kunt opgeven.