11. De rapportage

Rapportages zijn overzichten van gegevens die u in TrackManager heeft ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld een overzicht zijn van openstaande facturen of van alle geboekte afspraken in een bepaalde periode.

Op het tabblad Rapporten in het hoofdvenster kunt u veel verschillende rapportages maken.

Het venster Rapportenbestaat uit een aantal onderdelen, die apart besproken worden op de volgende handleiding-pagina’s.